ضمانت قیمت

ضمانت قیمت

ضمانت بهترین قیمت بازار :

تمامی محصولات وب سایت طلا میلاد زر به شیوه ای محاسبه میشود که شما بتوانید بهترین خرید را با کمترین هزینه داشته باشید. نحوه محاسبه به این صورت است که مالیات و ارزش افزوده از شما اخذ نمی گردد.

مثال:

قیمت طلا : 1.250.000

اجرت ساخت: 15%

وزن طلا : 2.500 گرم

نحوه محاسبه طلا :

قیمت یک گرم طلا با اجرت سود فروشنده=( قیمت یک گرم طلا + اجرت هر گرم طلا + 7% سود فروشنده)

مبلغ مشمول مالیات طلا = (قیمت یک گرم طلا با اجرت و سود فروشنده _ قیمت یک گرم طلا) ضرب در 9% مالیات بر ارزش افزوده

قیمت فروش طلا =(قیمت یک گرم طلا + اجرت هر گرم + 7%سود فروشنده + مبلغ مشمول مالیات طلا ) ضرب در وزن کل طلا

مثال طبق اعداد بالا:

نحوه محاسبه طلا در وب سایت طلای میلاد زر:

قیمت فروش طلا =( قیمت یک گرم طلا  + اجرت طلا * وزن طلا +7%)

مثال طبق اعداد بالا :

ضمانت قیمت

همانطور که مشاهده میکنید نحوه محاسبه تمام طلا های طلای میلاد زر به روش سوم بوده و هیچ گونه مبلغی بابت مالیات از شما گرفته نمیشود

سوالات متداول شما